โครงการเที่ยวปันสุขสำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทย

โปรแกรมท่องเที่ยวแพ็คเกจ “กำลังใจ” เป็นโครงการที่เปิดให้ อสม. อสส. รพ.สต. ท่องเที่ยวฟรี โดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนงบเดินทาง ไม่เกิน 2,000 บาท

คลิกที่รูปเพื่อดูโปรแกรมทัวร์ได้เลยครับ