ร่วมงานกับบริษัท

สนใจร่วมงาน สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมแนบเอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, เอกสารรับรองการผ่านงาน หรือ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้ที่อีเมล์ holidayclip2016@gmail.com


พนักงานขายแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ (จำนวนอัตรา 1 อัตรา)

เงินเดือน 14,000 ขึ้น (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– คอมมิชชั่นจาการขาย
– การอบรม และสัมมนา
– การท่องเที่ยวต่างประเทศ
– เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน) รายละเอียดการปฏิบัติงาน

นำเสนอขาย และให้บริการแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย / อังกฤษ ได้ในระดับดี 35 คำ/นาที
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือการท่องเที่ยว / งานขายทางโทรศัพท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมแนบเอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, เอกสารรับรองการผ่านงาน หรือ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่อีเมล์ : holidayclip2016@gmail.com หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-082-9923 / 02-082-9924

** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรียบร้อยเท่านั้น **