เกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลบริษัท ฮอลิเดย์ คลิป รับจองทัวร์ จัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนา ศึกษาดูงาน รับจองห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงบริการด้านวีซ่า บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105559174270
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08542
สมาชิกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว เลขที่ 1404

ลูกค้าของเรา/รูปภาพ ผลงานการจัดทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมภาพความประทับใจของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการเรา นึกถึงทัวร์ดี ทัวร์ถูก ทัวร์คุณภาพ นึกถึง…. ฮอลิเดย์ คลิป (Holiday Clip) เราพร้อมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

ร่วมงานกับบริษัท สนใจร่วมงาน สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมแนบเอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, เอกสารรับรองการผ่านงาน หรือ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้ที่อีเมล์ holidayclip2016@gmail.com