อัตราค่าบริการ ราคา หมายเหตุ
ค่าเช่าเครื่อง วันละ เกาหลี 250.- ญี่ปุ่น 200.- จีน 350.- ฮ่องกง 320.- ไต้หวัน 250.-
ค่ามัดจำเครื่อง 1,000 บาท/เครื่อง ค่ามัดจำเครื่องจะได้รับคืนหลังคืนเครื่อง 3 วันทำการ
ค่าประกันความเสียหาย 200 บาท/เครื่อง ค่าประกันเครื่อง ลูกค้าสามารถเลือก ทำ หรือ ไม่ทำ ก็ได้ไม่บังคับ

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้งาน 3 วันทำการ เพื่อจองเครื่อง
รับ-ส่งเครื่องฟรี! ถึงมือลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ ณ.สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ