แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับทุกเส้นทางทั่วโลก

เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. เลือกความคุ้มครอง (คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ / คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และอื่นๆ)
2. เลือกประเภทของความคุ้มครอง (รายปี / รายเที่ยว)
3. เลือกระยะเวลาการเดินทาง (เฉพาะแบบรายเที่ยว)

เอกสารประกอบการทำประกัน

1. วันเดินทาง
2. หนังสือเดินทาง (Passport)