บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ ประเทศไทย 10600
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08542
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559174270

 02 082 9924
 093 264 9224
 holidayclip2016@gmail.com
 www.holidayclip.co.th

 holidayclip
 @holidayclip
 holidayclip
 @holidayclip_th
 holidayclip


Top Travel Agent Award 2019 by Korea Tourism Organization