ตั๋วเครื่องบิน ราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน

แอร์เอเชีย

ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐ สมาชิกหอการค้าไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มากมายหลายเส้นทาง ในราคาเดียว พร้อมที่นั่งพรีเมี่ยม

เราคือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากสายการบิน
แอร์เอเชีย
รหัสตัวแทนจำหน่าย TGAGBKKALS
ชื่อตัวแทนจำหน่าย HOLIDAY CLIP

 

สิทธิพิเศษ สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ฟรี! โหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม
 • ฟรี! โหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! อาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม
 • ฟรี! ที่นั่ง Hot Seat
 • ฟรี! เปลี่ยนแปลงวันเดินทางล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
 • ฟรี! ประกันการเดินทางจาก Tune Protect
 • สะสมคะแนน Big Point

เงื่อนไขบัตรโดยสาร สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • แสดงบัตรประจำตัวพนักงานข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อนการสำรองที่นั่ง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือยกเลิก เพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสาร​​
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอิน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
  สําหรับเที่ยวบินในประเทศ 535 บาท
  และเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท
 • กรณีเช็คอินไฟล์ไม่ทันและต้องการเดินทางในไฟล์ถัดไป ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
  สําหรับเที่ยวบินในประเทศ 535 บาท
  และเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรราชการ รัฐวิสาหกิจ + บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​ โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์
 • ​ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แก่พนักงานเช็คอิน ณ สนามบินทุกครั้ง

 

 

ตั๋วเครื่องบิน ราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางในประเทศ สำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐ สมาชิกหอการค้าไทย รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลด 50 กก. พร้อมรับสิทธิ์ผู้ติดตาม 1 ท่าน และบริการห้องรับรองผู้โดยสาร

เราคือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์
รหัสตัวแทนจำหน่าย THBKK00218
ชื่อตัวแทนจำหน่าย HOLIDAY CLIP

 

สิทธิพิเศษ สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ฟรี! โหลดกระเป๋า 50 กิโลกรัม
 • ฟรี! อาหารพร้อมเครื่องดื่ม
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และเที่ยวบิน ล่วงหน้า 24 ชม. ก่อนเดินทาง
 • สิทธิ์มีผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • บริการห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)
 • สะสมคะแนน FlyerBonus

เงื่อนไขบัตรโดยสาร สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • แสดงบัตรประจำตัวพนักงานข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อนการสำรองที่นั่ง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือยกเลิก เพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสาร​​
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอิน
 • การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/ เที่ยวบิน/ ชั้นโดยสาร: ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่อาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และอาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 • มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรราชการ รัฐวิสาหกิจ + บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​ โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์
 • ​ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แก่พนักงานเช็คอิน ณ สนามบินทุกครั้ง