หนังสือเดินทาง

ทําพาสปอร์ตใช้เอกสารอะไรบ้าง ราคาเท่าไร ต้องไปทำที่ไหน มีขั้นตอนการทำพาสปอร์ตอย่างไร เรารวบรวมมาให้คุณแล้ว!


ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง Passport

1. รับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง 2. ยื่นคำร้อง 3. ชำระเงิน
กรอกชื่อ/นามสกุลภาษาอังกฤษ
และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์
(ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัด
รับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น)
* ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
-บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง
* บันทึกข้อมูลชีวภาพ
– วัดส่วนสูง
– พิมพ์ลายนิ้วมือ
– ถ่ายภาพ
* ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง
* บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียม 1,000.-บาท
ค่าไปรษณีย์ 40.บาท
รับใบเสร็จ
และใบรับทางไปรษณีย์

ขั้นตอนยื่นขอหนังสือเดินทาง 1-3 ใช้เวลา 8-15 นาที (หากเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อขัดข้อง)


การรับหนังสือเดินทาง

 • รับด้วยตนเอง 2 วันทำการ
  สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ
 • รอรับทางไปรษณีย์ EMS 5-7 วันทำการ
  สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัดและผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
  หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
  ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
  โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
  โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
  ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
  โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
  สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
  ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
  โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
  (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
  ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
  โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่างจังหวัด

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-45
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี”
  ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
  E-mail : passport_ubon@hotmail.com
  http://www.facebook.com/ubonpassport
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-326510 โทรสาร 074-326511
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
  โทรสาร 073-274-527
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.consular.go.th