วีซ่า

บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งทางเราจะคอยดูแลในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมเอกสาร กรอกข้อมูล และพาไปยื่นวีซ่า ตั้งแต่ต้น จนได้รับผลวีซ่าจากทางสถานฑูต


รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าอาเจนติน่า 90 วัน วีซ่าเกาหลี 90 วัน วีซ่าบราซิล 90 วัน
วีซ่าชิลี 90 วัน วีซ่าเอกวาดอร์ 90 วัน วีซ่าวานูอาตู 90 วัน
วีซ่าจอร์เจีย 90 วัน วีซ่าเปรู 90 วัน    
วีซ่าฟิลิปปินส์ 30 วัน วีซ่ารัสเซีย 30 วัน วีซ่าลาว 30 วัน
วีซ่าเซเซลส์ 30 วัน วีซ่ามาเก๊า 30 วัน วีซ่าสิงคโปร์ 30 วัน
วีซ่ามองโกเลีย 30 วัน วีซ่าแอฟริกาใต้ 30 วัน วีซ่ามาเลเซีย 30 วัน
วีซ่าตรุกี 30 วัน วีซ่ามัลดีฟส์ 30 วัน วีซ่าเวียดนาม 30 วัน
วีซ่าฮ่องกง 30 วัน วีซ่าอินโดนีเซีย 30 วัน วีซ่าไต้หวัน 30 วัน
วีซ่าบาห์เรน 14 วัน วีซ่าบรูไน 14 วัน วีซ่ากัมพูชา 14 วัน
วีซ่าเมียนมา 14 วัน        
วีซ่าญี่ปุ่น 15 วัน วีซ่าปานามา 180 วัน    

ขอวีซ่า ประเทศยุโรป กลุ่มประเทศที่สามารถใช้ Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่ง Schengen Visa นั้นเป็นวีซ่าที่ใช้ได้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก 26 ประเทศ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกได้ในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ แต่เวลาที่พำนักในประเทศเหล่านั้นจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/

Austria วีซ่าออสเตรีย Denmark วีซ่าเดนมาร์ก Malta วีซ่ามอลตา Spain วีซ่าสเปน
Belgium วีซ่าเบลเยี่ยม Hungary วีซ่าฮังการี Netherlands วีซ่าเนเธอร์แลนด์ Sweden วีซ่าสวีเดน
Czech Republic วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค Iceland วีซ่าไอซ์แลนด์ Norway วีซ่านอร์เวย์ Switzerland วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
Estonia วีซ่าเอสโตเนีย Italy วีซ่าอิตาลี Poland วีซ่าโปแลนด์ Liechtenstein วีซ่าลิกเตนสไตน์
Finland วีซ่าฟินแลนด์ Latvia วีซ่าลัตเวีย Portugal วีซ่าโปรตุเกส  
France วีซ่าฝรั่งเศส Lithuania วีซ่าลิทัวเนีย Slovakia วีซ่าสโลวาเกีย  
Germany วีซ่าเยอรมนี Luxembourg วีซ่าลักเซมเบิร์ก Slovenia วีซ่าสโลวีเนีย  
Greece วีซ่ากรีซ      

Photo by : https://en.wikipedia.org/


รายชื่อประเทศอื่นๆที่ต้องขอวีซ่า

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป
วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าดูไบ วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ
วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าจีน   วีซ่าแคนนาดา