บริการยื่น วีซ่าท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งทางเราจะคอยดูแลในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมเอกสาร กรอกข้อมูล และพาไปยื่นวีซ่า ตั้งแต่ต้น จนได้รับผลวีซ่าจากทางสถานฑูต

 

รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าอาเจนติน่า 90 วัน วีซ่าเกาหลี 90 วัน วีซ่าบราซิล 90 วัน
วีซ่าชิลี 90 วัน วีซ่าเอกวาดอร์ 90 วัน วีซ่าวานูอาตู 90 วัน
วีซ่าจอร์เจีย 90 วัน วีซ่าเปรู 90 วัน
วีซ่าฟิลิปปินส์ 30 วัน วีซ่ารัสเซีย 30 วัน วีซ่าลาว 30 วัน
วีซ่าเซเซลส์ 30 วัน วีซ่ามาเก๊า 30 วัน วีซ่าสิงคโปร์ 30 วัน
วีซ่ามองโกเลีย 30 วัน วีซ่าแอฟริกาใต้ 30 วัน วีซ่ามาเลเซีย 30 วัน
วีซ่าตรุกี 30 วัน วีซ่ามัลดีฟส์ 30 วัน วีซ่าเวียดนาม 30 วัน
วีซ่าฮ่องกง 30 วัน วีซ่าอินโดนีเซีย 30 วัน วีซ่าไต้หวัน 30 วัน
วีซ่าบาห์เรน 14 วัน วีซ่าบรูไน 14 วัน วีซ่ากัมพูชา 14 วัน
วีซ่าเมียนมา 14 วัน
วีซ่าญี่ปุ่น 15 วัน วีซ่าปานามา 180 วัน

 

ขอวีซ่า ประเทศยุโรป กลุ่มประเทศที่สามารถใช้ Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่ง Schengen Visa นั้นเป็นวีซ่าที่ใช้ได้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก 26 ประเทศ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกได้ในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ แต่เวลาที่พำนักในประเทศเหล่านั้นจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
http://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/

Austria ออสเตรีย Denmark เดนมาร์ก Malta มอลตา Spain สเปน
Belgium เบลเยี่ยม Hungary ฮังการี Netherlands เนเธอร์แลนด์ Sweden สวีเดน
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ค Iceland ไอซ์แลนด์ Norway นอร์เวย์ Switzerland สวิตเซอร์แลนด์
Estonia เอสโตเนีย Italy อิตาลี Poland โปแลนด์ Liechtenstein ลิกเตนสไตน์
Finland ฟินแลนด์ Latvia ลัตเวีย Portugal โปรตุเกส
France ฝรั่งเศส Lithuania ลิทัวเนีย Slovakia สโลวาเกีย
Germany เยอรมนี Luxembourg ลักเซมเบิร์ก Slovenia สโลวีเนีย
Greece กรีซ

 

รายชื่อประเทศอื่นๆที่ต้องขอวีซ่า

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป
ออสเตรเลีย อินเดีย ดูไบ อเมริกา อังกฤษ
นิวซีแลนด์ จีน แคนนาดา