ข้อมูลสายการบิน

รวมข้อมูลติดต่อสายการบิน เบอร์โทรศัพท์สายการบิน เว็บไซต์สายการบิน และเรายังรับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก รวมถึงตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ พร้อมตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นมากมาย กับสายการบินพันธมิตรของเรา เช่น การบินไทย (Thai Airways), โคเรียนแอร์ (Korea Air), เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines), จินแอร์ (Jin Air), เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines), แอร์เอเชีย (AirAsia), แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X), สกู๊ต (Scoot), คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific), เอมิเรตส์ (Emirates), กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เป็นต้น

TG Thai Airways
02-356-1111 thaiairways.com
KE Korea Air
02-620-6999 koreanair.com
OZ Asiana Airlines
 02-016-6541 flyasiana.com
LJ Jin Air
02-168-7495 jinair.com
JL Japan Airlines
02-649-9500   th.jal.com
AirAsia FD AirAsia
02-515-9999 airasia.com
XJ AirAsia X
02-515-9999 airasia.com
TZ Scoot
02-021-0000 flyscoot.com
CX Cathay Pacific
02-134-2782 cathaypacific-air.com
EK Emirates
02-664-1040 emirates.com
QR Qatar
02-618-0499 qatarairways.com